bolorazjednomore_banner

BOLO RAZ JEDNO MORE SA PREDSTAVÍ V KRAKOVE

Pripravovaný animovaný dokument režisérky Joanny Kozuch Bolo raz jedno more… sa predstaví na prezentačnom fóre dokončovaných animovaných filmov vrámci Krakow Film Festivalu.

Podujatie je prezentácia krátkych animovaných filmov v poslednej fáze výroby. Zástupcovia vybraných projektov budú hovoriť o svojich filmoch predtým, ako budú zaradené do programov filmových festivalov. Každý rok sa medzinárodní odborníci v odbore animovaného filmu, ako sú festivaloví programátori, distribútori, obchodní zástupcovia a redaktori uvedení do prevádzky, zúčastňujú prezentácií a následných stretnutí na tomto podujatí.

Viac informácií o prezentovaných projektoch nájdete tu.