sh_banner

SH_T HAPPENS ZÍSKAL CENU SLOVENSKÝCH STRIHAČOV

1. decembra boli v Novej Cvernovke v Bratislave udelené výročné ceny Asociácie slovenských filmových strihačov za filmy nakrútené v rokoch 2019 – 2021. Náš film SH_T HAPPENS a strihačka Katka Pavelková boli ocenení v kategórií strih krátkeho filmu.

O cenách rozhodla medzinárodná porota v zložení: predseda poroty Péter Politzer (strihač, režisér a producent / Maďarsko), členovia poroty Eva Filová (filmová kritička a historička), Mariusz Kuś (strihač a pedagóg / Poľsko), Viktor Csudai (režisér a strihač), Branislav Gotthardt (režisér a strihač).

Zoznam všetkých ocenených filmov nájdete tu.

Náš animovaný film SH_T HAPPENS nájdete aj v online distribúcií na webe DAFilms.sk alebo Vimeo.

https://dafilms.sk/film/10938-sh-t-happens