srdceveze_banner

TVOJAZEM SA PREDSTAVÍ NA CARTOON NEXT

Náš projekt Tvojazem bol vybraný spomedzi 8 projektov, ktoré budú prezentované na CartoonNext v Marseille vo Francúzsku.

CartoonNext ponúka 3 dni venované vývoju kreatívneho a digitálneho priemyslu. CartoonNext je seminár a zároveň prezentačné podujatie venované novým príležitostiam, ktoré prinášajú technologické inovácie, nové spôsoby konzumácie obsahu a nové audiovizuálne formáty.

Hlavný dôraz sa kladie na dobre pripravené prípadové štúdie: skúsení profesionáli prinášajú svoj pohľad na budúcnosť podnikania v audiovízií. Na druhej strane producenti z celej Európy predstavia inovatívne projekty, ukážu svoju transmediálnu stratégiu a získajú priamu a premyslenú spätnú väzbu od medzinárodných odborníkov na animáciu s rôznym zázemím.

Všetky vybrané projekty nájdete tu.